Slobodna Zona Zrenjanin

Slobodna zona Zrenjanin


Grad Zrenjanin ima izuzetno povoljan geografski položaj, nalazi se na samo 75km od Beograda i 100 km od Temišvara (EU). Ovakav položaj čini Zrenjanin izuzetno važnim tranzicionim centrom i potencijalnim resursom na pravcu sever – jug i istok – zapad. U startu industrijski kultivisana sredina i sofisticirana infrastruktura za proizvodnju, raspoloživost kvalifikovane i stručne radne snage i menadžmenta, efikasna administracija su garancija povoljnog poslovnog okruženja, a Slobodna zona Zrenjanin pravo mesto za firme čija je proizvodnja izvozno orijentisana.


mapa zrenjanina